Voorwoord

VOORWOORD

Verbinden is het grote woord van 2016

Karine Moykens

"Verbinden is het grote woord van 2016"

Karine Moykens, secretaris-generaal Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: "2016 was eigenlijk amper het tweede bestaansjaar van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in zijn huidige samenstelling en met zijn huidige takenpakket. En dat takenpakket kenmerkt zich eigenlijk in één woord: diversiteit. Het departement kent een enorme diversiteit in taken en opdrachten. Dat illustreert zich in verschillende elementen: dat gaat over inspectie en toezicht, subsidiëring van de voorzieningen of een rechtstreekse dienstverlening aan de burger. Van managementondersteuning naar beleidsondersteuning en dat in zowat alle relevante thema’s en beleidsvelden die welzijn en gezondheid toch wel heeft. Kortom, diversiteit is zeker en vast een heel belangrijk gegeven in ons departement."

"2015 is het jaar geweest waarin we streefden naar een missie, visie en waarden voor ons departement. Vervolgens hebben we in 2016 gezegd: “Wat is nu eigenlijk dat dak boven dat huis van dat nieuwe departement, wat zit daar nu juist onder? Met andere woorden: wat verbindt er ons eigenlijk in ons departement? En zo zijn we gekomen bij die waarde, één van de belangrijke waarden die we naar voor hebben gebracht al in 2015: met name verbinden. En dat is de reden geweest dat verbinden ook het grote thema is geworden van het jaarverslag 2016."

"Verbinden is natuurlijk in eerste instantie samenwerken. Wanneer we denken aan samenwerken, dan gaat dat zowel over de samenwerking met onze collega’s van hetzelfde beleidsdomein als met onze collega’s van de andere entiteiten van de Vlaamse overheid. Dan gaat het uiteraard ook over onze stakeholders, onze voorzieningen die we subsidiëren, waar we aanbevelingen gaan aanreiken naar goed bestuur om hen te helpen om goeie sociale ondernemers te zijn bijvoorbeeld. Maar dat gaat natuurlijk evengoed over de klanten, de burger. Ik sprak eerder al over de rechtstreekse dienstverlening. Die finale klant waar wij voor werken, dat kan evengoed een gedetineerde zijn, dat kan een slachtoffer zijn – toch ook heel relevant geweest in 2016 -, dat kan iemand zijn die in armoede leeft. Er is echt wel sprake van een breed scala waar ons departement zich toe richt en zich mee bezig houdt."

"En ik kan dan ook niet anders dan iedereen een zeer aangename lectuur toe te wensen van ons jaarverslag en ik hoop dat finaal dat, na lectuur van dit jaarverslag, iedereen zich zal verbinden met ons in wat onze finale doelstelling is: zorgzaam samenleven in Vlaanderen." 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=DieRBWyAYww 

Bekijk transcriptie